Opstart van een nieuwe economische activiteit

Leuven Accountants is een onafhankelijke fiduciaire van accountants die zich specialiseren in de expat-gemeenschap in België, hoewel zeker niet uitsluitend. De dienstverlening beoogt een goede persoonlijke omgang met onze cliënten. Tevens werkt het kantoor voor de Belgische bijkantoren van internationale ondernemingen en NGO’s en met name ook voor (Internationale) Verenigingen Zonder Winstoogmerk. Het kantoor kan alle werkzaamheden verrichten in het Nederlands en Frans (officiële talen ten aanzien van overheidsinstanties), maar communiceert in hoofdzaak met haar cliënten in het Engels, hoewel er ook een aantal Spaanstalige klanten zijn die in hun moedertaal worden geholpen.

Leuven Accountants biedt volgende dienstverlening aan:

 • Belastingaangiftes: personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting en dit zowel  voor Belgische verblijfhouders als niet-verblijfhouders,
 • BTW-aangiftes,
 • Neerleggen van jaarrekeningen bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België,
 • Opstellen van jaarrekeningen, budgetten, resultatenrekeningen,
 • Oprichting van van vennootschappen en de officiële registratie van bijhuizen (filialen),
 • Oprichting van Verenigingen Zonder Winstoogmerk (VZW),
 •  Aanvraag van ondernemingsnummer middels inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen (KBO),
 • Aanvraag van BTW-nummer (i.e. activatie van KBO-nummer voor BTW-doeleinden),
 • Inschrijving van zelfstandigen en zaakvoerders bij een sociale kas voor de verplichte zelfstandige sociale bijdragen,
 • Belastingadvies,
 • Studie van de zogeheten dubbelbelastingverdragen tussen België en het thuisland van de cliënt,
 • Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijkomende informatie

Klik hier voor uitleg omtrent de registratie van uw onderneming
Klik hier voor toelichting aangaande de keuze tussen het werken als zelfstandige (freelance) en het werken met een vennootschapsstructuur
Klik hier voor verduidelijking inzake sociaal statuut zelfstandige
Klik hier voor beknopte uiteenzetting betreffende belastingen
Klik hier voor enkele BTW-aspecten
Klik hier voor het verschil tussen SPRL en SCS.