Back

Verplichte sociale bijdragen ten laste van zelfstandigen

De bijdragen die een zelfstandige of een bedrijfsleider van een vennootschap moet betalen hangen af van het netto beroepsmatige inkomen dat dankzij dat statuut is verdiend. Dit is het bruto inkomen na aftrek van beroepskosten, mogelijks ook eerdere verliezen. Het referentiejaar is steeds het jaar van inkomsten zelf. Ook indien dat geen volledig jaar van zelfstandigheid is. De wetgeving is op dat vlak wat gewijzigd sinds het jaar 2015.

Er is een minimum bijdrage die een zelfstandige moet betalen. Die bedraagt 21,5% op een vermoed minimum netto belastbaar inkomen van 13.010 euro per jaar (referentiebedrag van het jaar 2016). Tevens rekening houdend met de vergoeding voor de sociale kas komt dit afgerond neer op zo ‘n 730 euro per kwartaal. Lager dan dat kan de bijdrage nooit zijn. Zelfs indien er tijdens het betreffende jaar een verlies is geleden.

Zeker voor de startende zelfstandige of bedrijfsleider van vennootschap zijn de netto inkomsten zoals die definitief zullen worden aangegeven in het jaar van de belastingaangifte nog niet gekend. De startende zelfstandige dient dan ook zelf een inschatting te maken van wat hij denkt dat zijn inkomen zal zijn. Tijdens het eerste jaar van zelfstandigheid ligt de bijdrage voor sociale zekerheid iets lager. Die is vastgelegd op 20,5% van het netto inkomen (na aftrek van de sociale zekerheidsbijdrage). Het is enigszins een moeilijke berekening: het resultaat aan sociale bijdragen wordt bepaald op de netto winst die is berekend na aftrek van die sociale bijdragen. Leuven Accountants kan u hierbij helpen. Een startende zelfstandige kan dus kiezen om de minimum bijdragen te betalen. Die iets lager liggen dan voor een zelfstandige die reeds meer dan 3 jaren zelfstandige is. Voor het jaar 2016 is die minimum bijdrage circa 700 euro per trimester (iets lager eigenlijk). Uiteraard is het aangewezen om meer te betalen indien uw netto inkomen hoger uitkomt dan 13.010 euro op jaarbasis.

Dat geldt niet enkel voor startende zelfstandigen. Leuven Accountants kan u helpen erop toe te zien dat de betaalde sociale bijdragen zo veel als mogelijk in verhouding blijven met uw reële inkomen van hetzelfde jaar. En daartoe bijstaan om de nodige aanpassingen te laten doorvoeren.

De sociale bijdragen voor een zelfstandige in hoofdberoep worden dus berekend op een minimum verondersteld inkomen van 13.010 euro (criterium voor het jaar 2016). Naargelang de opstart 20,5% of 21% of 21,5% van dat inkomen. Dat tarief geldt ook voor de inkomensschijf tussen 13.010 euro en 56.182 euro. Voor de schijf tussen 56.182 euro en 82.795 euro bedraagt het tarief van sociale bijdragen 14,16%. Ieder netto inkomen bovenop het bedrag van 82.795 euro is vrijgesteld van sociale bijdragen.

Aarzel niet om Leuven Accountants te kontakteren voor bijkomende vragen die u hierover zou hebben.