Back

Belgische BTW

Belasting op toegevoegde waarde (BTW) wordt toegepast op de verkoop van goederen en diensten, met een aantal uitzonderingen zoals export, verhuur van vastgoed,dividenden, intresten. Ook een aantal diensten zijn vrijgesteld van BTW (sommige medische beroepen, advocatuur voor particulieren, journalisten). Wat verkopen uit handel of diensten binnen de Europese Gemeenschap betreft gelden de voorschriften voor de zogeheten intracommunautaire verrichtingen, doorgaans vrijgesteld van Belgische BTW wanneer het om een business to business transactie gaat en niet vrijgesteld wanneer aan een particulier wordt verkocht. Wanneer een Belgische BTW-belastingplichtige koopt binnen de EG van een andere niet Belgische EG-handelaar geldt doorgaans verlegging van heffing van BTW, hetgeen betekent dat de inkopende Belgische BTW-plichtige simultaan Belgische BTW moet betalen maar ook in aftrek mag nemen (nul-operatie). Er zijn 3 BTW-tarieven: de laagste is 6% en voornamelijk van toepassing op voedsel, vervolgens uitzonderlijk 12% en tot slot (en doorgaans) 21% BTW.

BTW mag niet worden verward met accijnzen die van toepassing zijn op sigaretten en alcoholische dranken.

Leuven Accountants heeft veel ervaring met het opstellen en versturen van BTW-aangiftes. Het is één van de voornaamste taken van het kantoor. Voor kwartaalaangevers zijn de deadlines in januari, april, juli en oktober. Voor klanten met zeer specifieke BTW- en of douanevragen die uitgebreide studie vereisen kan het kantoor ook terugvallen op ervaren deskundige BTW-specialisten met een juridische opleiding.

Leuven Accountants doet voor haar cliënten die daartoe de wettelijke plicht hebben ook de INTRASTAT-aangiftes.