Back

Expatriates

Leuven Accountants onderzoekt in concrete gevallen de dubbelbelastingverdragen die van toepassing zijn tussen België en het land van herkomst van de expatriate. Het al dan niet (fiscaal) verblijf houden in België wordt concreet onderzocht en onderworpen aan de geldende wetgeving.

Bij tijdelijke tewerkstelling van expatriates wordt de mogelijkheid omtrent de toepassing van het bijzondere belastingregime onderzocht. Dit bijzonder statuut levert belangrijke fiscale voordelen op.

Voor niet-verblijfhouders (zowel natuurlijke personen als vennootschappen) kan de belasting- en/of BTW-aangifte worden ingediend omtrent eender welke economische activiteit die (tijdelijk) in België wordt uitgeoefend.

Voor verblijfhouders van buitenlandse afkomst worden conform de Belgische wetgeving alle boekhoudkundige en fiscale verplichtingen ter harte genomen. Het kantoor is erin gespecialiseerd om boekhoudingen te voeren volgens de Belgische boekhoudkundige normen, maar om de resultaten vervolgens op flexibele wijze aan te passen naar een “financial package” in de “format” die door het buitenlandse moederhuis wordt gewenst voor verdere consolidatie.

Het accountantskantoor kan assisteren bij het opstellen van een financieel plan zoals Belgische bankinstellingen het wensen te verkrijgen in het kader van een kredietdossier.

Wij helpen u graag.

Leuven Accountants BVBA